Buiten de Kaders

Vergroot het VAKMANSCHAP van professionals 

Begeleide intervisie 

Buiten de Kakers onderscheid twee vormen van begeleide intervisie

  1. Procesgerichte thematische intervisie 
  2. Professionele/persoonlijke ontwikkeling intervisie  

De procesgerichte thematische intervisie is, zoals de titel al doet vermoeden, casuïstiek en context gericht. De intervisie bijeenkomsten zijn gecentreerd rondom een vooraf bepaald thema. Bijvoorbeeld: complexe echtscheiding, relatie behoudende gespreksvoering, omgaan met (seksueel)grensoverschrijdend gedrag  of omgaan met mensen met zeer complex gedrag.
Deze bijeenkomsten worden opgebouwd met een theoretische leermodel en vervolgens inbreng en oefenen met ingebrachte casuïstiek.  
Deze intervisie bijeenkomsten zullen, afhankelijk van het onderwerp, eenmalig of in een reeks van meerdere bijeenkomsten plaatsvinden. De groepen bestaan uit 5 tot 9 deelnemers per bijeenkomst.

De professionele/persoonlijke ontwikkeling intervisie wordt beoefend vanuit de zes logische niveaus van Bateson en Dilts. De inzet van de intervisie is het vergroten/ verdiepen van het persoonlijke vakmanschap van de individuele deelnemer.
Deze intervisie wordt verzorgd voor een vaste groep deelnemers van maximaal 8 personen.  De intervisie vindt eenmaal in de twee weken plaats op een vaste locatie. De intervisie wordt gelaagd begeleid in drie rollen: inbrenger, procesbegeleider en vragensteller. Alle deelnemers wisselen regelmatig van rol. 

Investering 

Tijd: 
De vragen die spelen voor een intervisie traject spelen in het hier en nu. De enige investering die ter voorbereiding wordt gevraagd is: neem een onderwerp mee dat nu aansluit op jouw persoonlijke niveau van vakmanschap. 

Kosten:

Gezien de begeleide intervisie meerdere vormen ken zijn er verschillende mogelijkheden om hier aan deel te nemen. Neem vrijblijvend even contact met ons op om te bespreken welke mogelijkheden het beste passen voor jou.